Nové stavby

Bytový dům s oční klinikou

Nové stavby - Po, 08/03/2020 - 13:27
Článek z webu :

zdroj: frydekmistek.cz

Kategorie: Nové stavby

Oprava knihovny v Místku

Nové stavby - Pá, 07/17/2020 - 04:18
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce objektu Městské knihovny, ul. Hlavní 111, v k.ú. Místek. Stavební práce zahrnují zejména provedení nového krovu včetně půdní vestavby, dvoupodlažní nástavbu nad skladovou částí objektu, zateplení objektu, výměnu oken, realizaci plynovodní přípojky, rekonstrukci areálových zpevněných ploch a schodiště, rekonstrukci výtahu, zdravotně technických instalací, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, vytápění, dodávku a montáž interiéru a systému evidence knižního fondu.

zdroj: zakzakyfm.cz
zdroj vizualizace: FB Architekt F≈M

Kategorie: Nové stavby

Rekonstrukce Národní domu

Nové stavby - Út, 07/14/2020 - 04:30
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie využitelnosti objektu Národního domu a bývalého objektu Moravia Banky, studie dopravní, zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace (PD) pro územní řízení (DUR), PD pro stavební povolení (DSP) a PD pro provedení stavby (DPS) s názvem „Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky – zpracování PD“ v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, vypracování plánu BOZP pro projektovou přípravu, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Národní dům:

Sousedící budova Moravia banky:

zdroj: mapy.cz

Historický snímek:

zdroj: nasefrydeckomistecko.cz

Ještě v roce 2018 se mluvilo o rekonstrukci a propojení objektů Novou scénou Národního domu od Evy Jiřičné. Zdá se, že z tohoto záměru sešlo.
Viz ZDE.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby

Rezidence Na Poříčí

Nové stavby - Pá, 07/10/2020 - 13:32
Článek z webu :
Kategorie: Nové stavby

Riegrova 832, Frýdek-Místek

Nové stavby - St, 07/08/2020 - 13:50
Článek z webu :

Původní stav:

Kategorie: Nové stavby

Multifunkční výcvikové střdisko

Nové stavby - Pá, 06/19/2020 - 13:30
Článek z webu :

„Stávající budova se rekonstrukcí změní na výcvikové středisko pro policii a další záchranné složky,“ popisuje Jiří Kuchtíček, který má stavbu multifunkčního centra v policejním areálu na starosti.

Nový areál umožní namodelovat situace, s nimiž se policisté ve službě setkávají. „Jedná se o univerzální variabilní přestavitelné prostory k nácviku zákroku a zásahu při rozmanitých nasimulovaných podmínkách krizových situací různého typu,“ upřesňuje krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jde tedy třeba o nácvik taktiky při vstupu policie do objektů nebo záchranu a vyprošťování lidí při hromadných nehodách. „V rámci našeho krajského policejního ředitelství se jedná o první areál takového typu. Stavba byla zahájená v listopadu 2019 a celkové náklady na dokumentaci a stavbu předpokládáme ve výši 66 milionů korun,“ dodala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

zdroj text: rozhlas.cz
zdroj vizualizace

Kategorie: Nové stavby

Jižní svahy, Frýdek-Místek

Nové stavby - Út, 04/28/2020 - 09:30
Článek z webu :

Předmětem soutěže je návrh dokončení a propojení parku Jižní svahy s nábřežím řeky Ostravice ve 2 místech. Návrh spojky Frýdeckého náměstí a Faunaparku (1) a parku Jižní svahy a atletického areálu (2).

Více ZDE.

zdroj: cka.cz

Kategorie: Nové stavby

Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra

Nové stavby - Út, 04/21/2020 - 09:21
Článek z webu :

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č.1, č. 4, č. 8“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci tří vnitrobloků sídliště Riviera ve Frýdku-Místku.

Projektová dokumentace bude zpracována pro tři lokality a to:

• Lokalita č. 1 – vymezená ulicemi Frýdlantská 1235, 1234, Josefa Myslivečka 1880, 1881, 1882, 1879, 28. října 1875, 1876, 1877, 1878,

• Lokalita č. 4 – vymezená ulicemi 1. máje 1796, 1797, 1798, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 28. října 1792, 1793, 1794, 1795,

• Lokalita č. 8 – vymezená ulicemi Josefa Suka 1846, Frýdlantská 1748, 1749, 1750, 1787, 1788, 1789.

Součástí veřejné zakázky je výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zejména zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasné vyjádření správců sítí, následné zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru, vypracování plánu BOZP pro projektovou přípravu a hluková studie. Dále provedení potřebných průzkumů.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby