Nové stavby

Jižní svahy, Frýdek-Místek

Nové stavby - Út, 04/28/2020 - 09:30
Článek z webu :

Předmětem soutěže je návrh dokončení a propojení parku Jižní svahy s nábřežím řeky Ostravice ve 2 místech. Návrh spojky Frýdeckého náměstí a Faunaparku (1) a parku Jižní svahy a atletického areálu (2).

Více ZDE.

zdroj: cka.cz

Kategorie: Nové stavby

Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra

Nové stavby - Út, 04/21/2020 - 09:21
Článek z webu :

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č.1, č. 4, č. 8“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci tří vnitrobloků sídliště Riviera ve Frýdku-Místku.

Projektová dokumentace bude zpracována pro tři lokality a to:

• Lokalita č. 1 – vymezená ulicemi Frýdlantská 1235, 1234, Josefa Myslivečka 1880, 1881, 1882, 1879, 28. října 1875, 1876, 1877, 1878,

• Lokalita č. 4 – vymezená ulicemi 1. máje 1796, 1797, 1798, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 28. října 1792, 1793, 1794, 1795,

• Lokalita č. 8 – vymezená ulicemi Josefa Suka 1846, Frýdlantská 1748, 1749, 1750, 1787, 1788, 1789.

Součástí veřejné zakázky je výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zejména zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasné vyjádření správců sítí, následné zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru, vypracování plánu BOZP pro projektovou přípravu a hluková studie. Dále provedení potřebných průzkumů.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby

Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum

Nové stavby - St, 02/26/2020 - 05:14
Článek z webu :

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování předběžné studie proveditelnosti a následně studie proveditelnosti vybraného návrhu a zpracování podkladů pro investiční záměr, to vše v podrobnostech obsažených v přílohách návrhu smlouvy.

Cílem studie je návrh co nejoptimálnějšího využití území s bývalým Hotelem Centrum a přilehlých pozemků pro dostupné bydlení a zařízení pro sociální služby.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby