Nové stavby

Slezan daroval pozemky a objekty

Nové stavby - Po, 10/30/2017 - 10:15
Článek z webu :

V půlce řijna jsme se Statutárním městem Frýdek-Místek uzavřeli sadu smluv jako první konkrétní naplnění spolupráce nastartované podpisem memoranda v roce 2016. Na jejichž základě získává několik pozemků a staveb, které v budoucnu využije pro rozvoj. Jde například o výstavbu skateparku v areálu TJ Slezan nebo vybudování nového zázemí pro potřeby Městské policie na ulici Těšínská a další projekty pro zlepšení infrastruktury a služeb. Součástí transakcí je také dar ve formě projektové dokumentace ke stavbě městské policie a budoucí dar pozemků spojující sídliště Slezská s vlakovým nádražím. Tyto dary přesahují hodnotu 2,5 mil. Kč. Jsme rádi, že je memorandum naplňováno a město má zájem o rozvoji, který přinese občanům užitek.

zdroj: FB Slezan Holding

Kategorie: Nové stavby

Demolice budov spol. Slezan Frýdlantská ul.

Nové stavby - Čt, 10/19/2017 - 13:29
Článek z webu :

Dochází k dalšímu kroku směrem k novému využití nemovitostí Slezanu, které zůstaly po textilní výrobě. Dneškem začíná revitalizace areálu Frýdlantská. Již delší čas není využíván, budovy jsou nehodnotné a nemají využití kvůli své dispozici. Jejich přestavba na průmyslové účely nemá smysl, jelikož územní plán zde počítá s občanskou vybaveností. Věříme, že se areál stane plnohodnotnou součástí města. Je proto potřeba připravit ho na novou výstavbu, a z tohoto důvodu začínáme s demolicí budov. Připravujeme studie využití území a v rámci memoranda budeme informovat vedení města. Práce by měly být hotovy do dubna příštího roku.

Fotografie z FB skupiny Frýdek-Místek, které byly přidány 13. října 2017

zdroj citace: FB Slezan Holding

Kategorie: Nové stavby

FM mění městský mobiliář

Nové stavby - Čt, 10/12/2017 - 09:27
Článek z webu :

Po dlouhých diskuzích byly na doporučení hlavní architektky vybrány tyto koše. První typ černý – nanuk – C1, C2 historické jádra měst Místku a Frýdku MZP, Park U Jošta a u zámku, významné historické budovy a budovy památkově chráněné včetně přilehlého pozemku, hřbitovy, jižní svahy, C3, druhý typ s dřevěnými hranolky po obvodu – Z2 městské parky a S1 občanská vybavenost městského významu, sportoviště, dětská hřiště, třetí typ klasický zelený plastový koš v ostatních zónách. Cílem bylo vyměnit staré, poničené koše, které se mnohdy už nevýrábějí a snížit počet druhů košů. První typ dostal ocenění za design. Plastový zelený není žádný krasavec, ale vzhledem k množství, které se každoročně zničí, svou funkčnost plní. Koše se budou měnit postupně po vyřazení původních. Do konce roku by měly být vyměněny koše v památkových zónách. Počet míst je někde nadsazen, protože se ještě bude jednat s vlastníky soukromých pozemků.

zdroj: FN naše město F-M

Kategorie: Nové stavby

Kašna Frýdek-Místek

Nové stavby - Pá, 09/22/2017 - 09:19
Článek z webu :

zdroj: FB NAŠE FRÝDECKO-MÍSTECKO

Kategorie: Nové stavby

Rekonstrukce Staroměstského jezu

Nové stavby - Čt, 09/14/2017 - 04:03
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!


Kategorie: Nové stavby

Volnočasový areál Frýdek-Místek

Nové stavby - St, 08/30/2017 - 04:27
Článek z webu :

Město mělo na výběr ze 3 variant návrhů. Vybralo variantu 2 – Zóna – M.

Tato varianta je z hlediska využití areálu pojata jako adrenalinová záležitost pro všechny generace. Jedná se o plochy určené pro děti – dětské hřiště s malým lanovým centrem, dětská lanovka, kopeček s tunely , domečky na kůlech propojené lanovými stezkami, dále plochy pro teenagery a dospělé – workout, parkour a plocha pro boulderovou a velkou lezeckou stěnu. Areál je doplněn o kopeček s vyhlídkovým altánkem. V těsné blízkosti plochy s lezeckými stěnami je malý obslužný objekt. Celá část je samostatně oplocená. V severní části je podél chodníku navržena masážní stezka a prostorové písmena tvořící nápis „MÍSTEK PARK“ v nadživotní velikosti (cca 3 m). Tyto solitérní prvky můžou sloužit také jako plochy pro street art. V řešeném území je ponechán objekt restaurace s krytou terasou. V blízkosti restaurace jsou navrženy venkovní hry (záhradní šachy, rondo), dřevník a část pro odpady pohledově oddělená od herní části zídkou. Prostředí kolem restaurace je zatraktivněno kůlovým bludištěm a plochou pro okrasnou zeleň. Inženýrské sítě byly zjištěny dodatečně. V případě projektového pokračování bude nutno upravit návrh dle skutečného průběhu sítí.

zdroj: frydekmistek.cz

Kategorie: Nové stavby

Kašna Frýdek-Místek – foto z výstavby

Nové stavby - Po, 08/14/2017 - 09:05
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!

Kategorie: Nové stavby

Čermákova vila

Nové stavby - St, 08/09/2017 - 13:08
Článek z webu :

Stavitel Jaro Čermák byl mužem, který zejména ve 20. letech minulého století velmi významně ovlivnil architektonickou tvář Frýdku-Místku a jeho okolí. Navrhl a postavil řadu městských staveb, ale třeba i horských chat – jako například tu, která stojí na Prašivé.

Sám pro sebe vytvořil ve stylu art deco na svou dobu honosný projekt vily, do které se nastěhoval v roce 1927. Dole ateliér, nahoře bydlení. Klid a idylu s nádherným výhledem si však tehdy ještě na samém okraji nezastavěného města příliš neužil. Na konci druhé světové války byl zavražděn.
Vilu po roce 1948 zestátnili a podobně jako v řadě jiných v ní byla zřízena školka. Fungovala až do další revoluce, která přišla roku 1989. Unikátní solitér mezitím obklopil les paneláků. Jen tak mimochodem, bytové výstavbě, kterou soudruzi natlačili až nelichotivě blízko, musela ustoupit garáž. Ve svobodných poměrech se dům stal sídlem právníků, což docela připomínalo původní způsob využití. Na majitele, který by navrátil dřívější lesk, však dlouho jen marně čekal.

Stačilo vstoupit a bylo rozhodnuto

Tvůrčí ego půjde stranou, měl jasno architekt Jan Beneš, když jej investor, nový majitel Čermákovy vily, před časem oslovil se záměrem dům zachránit a co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu. Vzácný případ. Celé úsilí navíc postrádalo obvyklý tlak na přesné využití objektu k předem určenému termínu, takže veškerý spěch šel stranou.

„Stavebník vilu k ničemu nepotřeboval. Chtěl ve městě koupit rozumnou stavbu s historií. Dům znal, protože kousek od něj v mládí čekával na svoji budoucí manželku,“ říká architekt z třineckého Petit atelieru s tím, že rozhodnuto bylo ve chvíli, kdy stavebník vešel dovnitř zdobenou vstupní halou. „Hlavně nic nepokazit“, to bylo jejich společné motto, když se dávali do práce. Přece jen, příkladů, kdy někdo kvůli „dobře“ míněným radám či nedostatku financí výjimečnou stavbu nenávratně pokazil, by se našlo dost.
„Naším úkolem bylo zamyslet se nad tím, jak vše mohlo kdysi vypadat, protože mnoho se nezachovalo. Ani dokumentace, která měla razítko stavebního úřadu, nakonec neodpovídala tomu, co se postavilo. Čermák totiž změnil vizuální pojetí, které v sobě má prvky secese i jiných stylů,“ vysvětluje Jan Beneš. Stav vily, která docela paradoxně není kulturní památkou, podle něj nebyl nejlepší. V průběhu desetiletí došlo z větších oprav pouze na výměnu střešní krytiny.

Vilu museli rozebrat a znova složit

Přestože dům procházel jenom běžnou údržbou a investice se mu vyhýbaly, byl vcelku zachovalý, alespoň co se týče historického vybavení. Část původního mobiliáře se povedlo zachránit, další část nahradit takovými prvky, které odpovídaly době vzniku stavby. „Jinak se ovšem muselo sáhnout do všeho. Vilu bylo třeba rozebrat a zase složit, čemuž odpovídala i řemeslná náročnost. Nic se nedělalo běžnou technologií,“ upozorňuje autor rekonstrukčního projektu, který zahrnoval také kompletní nové rozvody plynu, vody, elektřiny, vytápění i kanalizace.

K tomu bylo třeba připočíst datové rozvody či bezpečnostní systémy podle dnešních potřeb. „Pořád jsme přitom chtěli zachovat ráz roku 1927, takže jsme neustále hledali kompromis mezi užitnou vlastností a estetikou,“ pokračuje Jan Beneš, podle kterého bylo u vily nutné docílit například zlepšených tepelně-technických parametrů. Jelikož chtěli dosáhnout nejlepšího výsledku, jednotlivé kroky konzultovali s památkáři, kteří ocenili, že na prvním místě byla snaha zachovat maximum z historického charakteru stavby.

Zvenčí je pěkná, ale uvnitř nádherná

Čermákova vila postupně prošla celkovou obnovou zdobné fasády, na které je velké množství detailů. Ty bylo třeba řemeslně opracovat v několika vrstvách. Dále došlo k přeložení vstupních schodů či k dotvoření zahrady, která poněkud zdivočela a jejíž terén již zakrýval zhruba polovinu výšky oken suterénních prostor. Vevnitř se pak pokládaly nové parketové podlahy, repasovaly se omítky, reliéfy na zdech či litinové radiátory. Za velkou výhodu lze považovat to, že v dobrém stavu zůstala původní okna, u kterých bylo třeba „pouze“ obnovit povrchy nebo sáhnout k citlivým výměnám některých prvků. Dokonce se zachovalo i mnoho starých okenních tabulek, jejichž sklo s patinou dává vile autentičnost konce 20. let minulého století.

„Dům je zvenku pěkný, ale nejúžasnější je jeho interiér. Investor tomu věnoval obrovské množství energie a doplnil dovnitř dobové kousky. Nejsou to jen židle a stoly, ale také mobiliář jako například svítidla. Sehnal věci, které naprosto zapadají do konceptu,“ zdůrazňuje architekt, že projekty tohoto typu nelze realizovat bez enormního nasazení všech kolem.

Jasně, není to muzeum, ale dům určený k užívání, v němž však nábytek přesně odpovídá době vzniku. Sedí zkrátka každá maličkost, čehož nejlepším důkazem je použití šroubů a vrutů výhradně s jednoduchou drážkou. Dnes populární „křížáky“ se totiž před 90 lety ještě nepoužívaly.

„Je to detail, který je skoro až nadlidsky zvládnutelný a někomu možná přijde absurdní. Ale je to velmi důležité, protože sebemenší prvek dotváří celkový vzhled,“ doplňuje Jan Beneš, podle kterého si investor s vybavením opravdu pohrál a musel hledat i daleko za hranice. Výrobky, jako jsou historicky hodnověrná umyvadla, se mu podařilo sehnat jedině na britském trhu.

celý článek: patriotmagazin.cz

Kategorie: Nové stavby