Kostely ve Frýdku-Místku

Frýdek

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Nejstarší kostel ve městě, farní kostel svatého Jana Křitele vznikl v 1. polovině 14. století. 1604-1650 výstavba věže (Svatojanská věž http://www.frydekimistek.cz/?q=node/30 je v letních měsících otevřena veřejnosti), nahoře byla zřízena pozorovatelna (hláska) odkud měla hlídka hlídat blížící se nebezpečí, ale taky hlásit požár, který byl postrachem všech středověkých měst. Hlídka ovšem v roce 1688 nepostřehla vznikající požár včas a celé město včetně zámku lehlo popelem.

Bazilika Navštívení Panny Marie (Marianský kostel)
http://www.frydekimistek.cz/?q=node/12

Barokní chrám byl postaven v letech 1740-1777. Na místě dřevěné kaple, ke které proudily davy poutníků. V kapli totiž byla soška Panny Marie s Ježíškem v náruči, teto sošce byly připisovány zázračné schopnosti. Stavba baziliky trvala tak dlouho, protože během stavby probíhala válka mezi Pruskem a Rakousko-Uherskem o Slezsko, Marie Terezie tuto válku prohrála a přišla o horní Slezsko, biskup z Vratislavi tehdy utekl do Těšína a pobýval i ve Frýdku. Usiloval o vznik nového biskupství, jejímž sídlem by byl právě Frýdek, do bylo ovšem ve Vídni zamítnuto. Kostel byl povýšen na baziliku minor až v roce 1999.

Kostel svatého Jošta

Jednoduchý kostelík v pozdně renesanční lidovém slohu s dřevěnou věží. V minulosti stál za městem na malém návrší, kolem kostelíku byl městský hřbitov, dnes je zde park s krásnými vzrostlými stromy.

Kostel Českobratrské církve evangelické

Nejmladší frýdecký kostel je postaven v novogotickém stylu z červených cihel. Stavba probíhala v letech 1910-1911.

Místek

Kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel sv. Mikuláše shořel a na jeho místě byl postaven v 1. polovině 17. století nový kostel zasvěcený sv. Jakubovi Většímu. Jakub je ochráncem poutníků a patří k 12 apoštolům. V okolí kostela se nalézají sochy svatých.

Kostel sv. Jana a Pavla

Na místě kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana a Pavla byly ještě počátkem 18. století pole a stodoly. Ty v roce 1762 vyhořely. Místečané se rozhodli postavit na tomto místě nový větší kostel, protože kostel sv. Jakuba a kostel Všech svatých již kapacitně Místku nevyhovoval. V roce 1763 se kostel začal stavět a vysvěcen byl v roce 1769. V kostele je relikviář s ostatky sv. Inocence (papeže) V okolí kostela jsou krásne sochy.

Kostel Všech svatých

V první polovině 18. století postihla Místek velká morová rána, hodně obyvatel nepřežilo. Jedné zámožné rodině (Vidomusova) se povedlo mor přežít a na počest této události a na vzpomínku na tuto událost zaplatili stavbu kostela Všech svatých. Kostel se stavěl v letech 1716-1730 . Celý je vystavěn v barokním stylu.