Velikonoční jarmark 2010

V neděli 28.3.2010 proběhl tradiční velikonoční jarmark na zámku ve Frýdku. Na zámku kromě stánků s velikonočním zbožím, lidé mohli vzhlédnout ukázky řemesel, cimbálovou muziku Kotci a Frýdlantskou chasu, fotografie Jindřicha Śtreita na probíhající výstavě nazvané "Střípky buddhismu" a mnoho dalšího. Počasí se po ranních přeháňkách umoudřilo a tak lidé houfně vyrazili a určitě nelitovali, bylo na co koukat, poslouchat a koštovat.